Земеделската земя поскъпва с 8.6%, а рентите скачат с 11.8% през 2013

14 април 2014 - 12:22 |   Прочетена (1213) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лв., което е с 8.6% по-високо от 2012 година. Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята -с 21.8%. Данните са от годишното проучване на пазара на земеделска земя на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението на цената на нивите е с 11.7%, а на овощните насаждения - с 5.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8%.

През 2013 г., въпреки известен спад в сравнение с предходната година, най-висока продължава да бъдe цената на земеделската земя в Североизточния район - 827 лв. на декар.

Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югоизточния район - с 38.7%, докато в Южния централен и в Югозападния район се наблюдава намаление - съответно с 1.9 и 35.0%.

През 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 38 лв., което е с 11.8% по-високо спрямо 2012 година. Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61.9%. По този начин през 2013 г. тя изпреварва цената на овощните насаждения и се доближава до цената на нивите.

От наблюдаваните категории земя единствено при постоянно затревените площи се наблюдава понижение на цената с 11.1%

През 2013 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 58 лв., което е повече от три пъти по-високо от стойността в Югозападния и два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони .

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България, сочат от института.

Наблюдението обхваща 2107 респондента, от които 1812 - земеделски стопанства, 40-дружества за операции със земеделска земя, и 255 - агенции за недвижими имоти. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променeно.

Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земеделска земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Изследването покривацялата територия на страната.

Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички нови договори, сключени в календарната година, без значение за коя стопанска година са сключени и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Като нови договори се отчитат и тези, които са сключени през предишни години, но през отчетния период цената е променена с анекс към основния договор. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда -минимум четири години.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »