Агро Финанс АДСИЦ отчете отдадени под аренда 119 хиляди декара

08 ноември 2011 - 09:05 |   Прочетена (1231) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

 Листваното на БФБ акционерно дружество със специална инвестиционна цел Агро Финанс АДСИЦ, инвестиращо основно в земеделска земя, съобщи че към 31 октомври инвестиционният му портфейл е бил формиран от 130 824 декара земеделска земя.

Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37.091 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283.52 лева на декар.

През месеца е направена замяна на имоти с друго дружество, като получените от замяната имоти са в приоритетни за „Агро Финанс АДСИЦ землища, става ясно от месечния информационен бюлетин на дружеството за  октомври.

Агро Финанс АДСИЦ поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения.

Към 31.10.2011 г. инвестиционните имоти включват 96.13% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като 1 е с най-добри характеристики), в които Агро Финанс АДСИЦ инвестира с приоритет, и 3.87% земя с по-ниска категория.

Към 31.10.2011 г. 88.34% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Тези райони се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието.

С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които „Агро Финанс” АДСИЦ притежава общо 77 хил. декара (59% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на Дружеството).

Площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска 2011/2012  година е 119 хил. дка. (91 % от притежаваната земя към 31.10.2011). Средната  договорена от Дружеството рента за стопанската 2011/2012 година към 31.10.2011 г. е  в размер на 27.62 лева на декар.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »