Министерство на финансите пласира 10.5-годишен дълг при 3.12% доходност

15 септември 2014 - 16:59 |   Прочетена (1162) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година, съобщават от финансовото министерство.

На проведения на 15 септември 2014 г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 60 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,12%, което е исторически най-ниската стойност в този матуритетен сегмент. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 115,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,93. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 51,67%, следвани от застрахователни дружества - 25,25% и пенсионните фондове - 23,08%.

Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Полша (3,22%), Португалия (3,24%), Румъния (4,52%), Унгария (4,90%), Гърция (5.69%) и Турция (9,15%).

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »