Строителните разрешителни нарастват на годишна база

07 май 2014 - 13:05 |   Прочетена (827) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

През първото тримесечие на тази година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1015 жилищни сгради с 3392 жилища в тях и с 466 109 кв. м разгъната застроена площ, на 44 административни сгради/офиси с 23 510 кв. м РЗП и на 917 други сгради с 466 244 кв. м РЗП, съобщиха от НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 1.6%, жилищата в тях - със 7.2%, докато застроената им площ нараства с 4.8%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 22.2%, но същевременно тяхната РЗП намалява с 42.8%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 17.8%, а разгънатата им застроена площ - с 21.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 32.9%, жилищата в тях - с 80.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 69%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са повече с 37.5%, а на другите сгради - с 1.6%. Същевременно разгънатата застроена площ на административните сгради нараства с 38.1%, а РЗП на другите сгради е повече с 1.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас - 202, Пловдив - 121, София (столица) - 102, Варна - 73, и Стара Загора - 53. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Бургас - 856, Варна - 699, София (столица) - 671, Пловдив - 343, и Стара Загора - 136.

През първото тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 504 жилищни сгради с 1616 жилища в тях и с 226 717 кв. м обща застроена площ, на 30 административни сгради/офиси с 9 888 кв. м РЗП и на 446 други сгради с 259 433 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.7%, броят на жилищата в тях - с 36.2%, а общата им застроена площ - с 20.9%. Започнатите административни сгради са повече с 25.0%, но общата им застроена площ бележи спад от 55.1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 25.9%, както и тяхната РЗП - с 43.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 26.3%, жилищата в тях - с 6.8%, а разгънатата им застроена площ е повече с 21.9%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 36.4%, а тяхната РЗП - с 16.5%. Нарастване се наблюдава и на броя на започнатите други видове сгради с 25.6% и на общата им застроена площ - с 48.5%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Бургас - 98 жилищни и 45 други сгради; Пловдив - 87 жилищни, 5 административни и 44 други сгради; Стара Загора - 42 жилищни, 5 административни и 46 други сгради; Варна - 40 жилищни и 15 други сгради; София (столица) - 35 жилищни и 13 други сгради.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »