МС даде съгласие „Напоителни системи" ЕАД да продаде свой недвижим имот

13 юли 2011 - 16:17 |   Прочетена (651) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Правителството реши да предостави възможността да бъде продаден недвижим имот, собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр. София. Имотът се намира в rp. Ямбол, ул. „Паисий Хилендарски" № 7. Площта му е 628 кв.м., заедно с построената в него сграда със застроена площ 27 кв.м. с предназначение - постройка на допълващо застрояване-гараж. За целесъобразността на продажбата следва да се има предвид, че имотът не е използван за основната дейност на дружеството„доставка на вода за напояване”, както и че „Напоителни системи" ЕАД няма възможност да го ползва и инвестира в него, се посочва в мотивите на кабинета.

 Продажбата ще се извърши с цел прекратяване на съсобствеността между „Напоителни системи" ЕАД и другите съсобственици чрез пряко договаряне.

 С друго свое решение кабинетът обяви имот – публична държава собственост за имот - частна държавна собственост, представляваща 7 /седем/ стаи и таванско помещение в пететажна административна сграда. Имотът се намира в гр. София, район „Красно село", ул. Тунджа” № 12 А.

 Частта от имота не се използва за изпълнение на функциите на Министерството на земеделието и храните и е изгубила характера на имот - публична държавна собственост.

 С промяната на статута ще се даде възможност за по-ефективно използване и стопанисване на гореописаната част от имота в бъдеще, включително и извършване на разпоредителни действия.

 

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »