ИПИ: Нарушения има при 60% от обществените поръчки

22 май 2013 - 14:37 |   Прочетена (610) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

За четвърта година в доклада "Успехи и провали на българските правителства (1998-2012)" Институтът за пазарна икономика (ИПИ) анализира работата на администрацията въз основа на 747 одитни доклада, публикувани от Сметната палата. Тези документи обхващат около 40% от всички похарчени бюджетни средства за периода 1998-2012 г.

Прегледът класифицира работата на администрацията условно като "успех" или "провал", както и средствата, които са били разходвани неправомерно и/или не е бил постигнат дори минимален резултат от разходването им - т. е. "загуби". Дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към нито една от двете групи, са определени като "некласифицирани".

Фокус в тазгодишното издание са нарушенията при обществените поръчки. Последните данни от отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2011 г. показват, че при 821 от общо проверените процедури за обществени поръчки на стойност над 1 млрд. лв. са установени 2458 нарушения, т.е.
при 60% от общия брой на проверените процедури и за около 73% от стойността им, са установени нарушения.

Много притеснителен е фактът, че работата на администрацията в сферата на възлагането на обществени поръчки не се подобрява и Агенцията дори отчита повече нарушения в тръжните процедури в сравнение с предходната година.

Анализът разкрива, че най-ефективният възпиращ механизъм за корупция в обществените поръчки остава прозрачността на целия процес - при подготовката, обявяването, избора на изпълнител, възлагането, изпълнението и финализирането на обществените поръчки.

Проблемните области остават същите и не се забелязва намаляване на закононарушенията, нито пък има увеличение на ефективно изразходваните публични средства.

Слабостите очевидно не зависят от смяната на правителствата, а съществуват трайно в администрацията.

Случаите на провал на администрацията при управлението на средства и имущество или провеждането на програми варират от неизпълнение на целите и неспазване на поставените срокове до недостоверно счетоводство и незаконосъобразно сключени договори.

Дейностите, при които най-често се констатират нарушения са възлагането на обществените поръчки и управление на имуществото, особено при определянето на цена за отдаване под наем имущество, както при липсата на застраховка на имотите.

Според докладите на Сметната палата неефективното управление на финансите и имуществото на администрациите основно се дължи на: недобро планиране; липса на ясни отговорности и качествен контрол; недостатъчно подготвен персонал.

Как да се намали правителственият провал?

Необходима е рационализация, подчертават специалистите от ИПИ. Колкото по-малко средства събира и харчи държавата, толкова по-малко са загубите за данъкоплатците. Одитните доклади ясно показват, че в много случаи администрацията работи неефективно, неефикасно и неикономично.

По-голямата прозрачност на работата на администрацията ще позволи на всички заинтересовани лица да упражняват контрол върху разходваните средства и изпълнението на задачите.

Огромна част от отчетените нарушения са при управлението на публичното имущество и ръководенето на държавните предприятия. Държавата не е добър собственик.

 ИПИ отбелязва, че за всяка правителствена програма трябва да се изготвя предварителна и последваща оценка на въздействието, която ясно да покаже къде, на каква цена и с какъв ефект се намесва държавата.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »