Статии по ключова дума: ФеърПлей пропъртис

КФН потвърди проспекта с варантите на Феърплей пропъртис

10 октомври 2016 - 11:42
Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за публично предлагане на емисия безналични поименни свободно прехвърляеми варанти, издавани от „Феърплей пропъртис” АДСИЦ. Цялата новина »

ФеърПлей Пропъртис стартира строителството на жилищен комплекс в София

25 февруари 2015 - 12:33
Вчера, 24 февруари е била извършена първа копка, с която ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ стартира строителството на жилищен комплекс в София, местност „Малинова долина", в непосредствена близост до спортните игрища на Националната спортна академия, съобщиха от публичното дружество. Цялата новина »

Акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ одобриха обратния сплит

30 юни 2014 - 11:22
На проведеното на 30 юни 2014 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството акции от 1.00 (един) на 2.00 (два) лв. и едновременно намаляване на техния брой при запазване размера на капитала на дружеството на 55.825 млн. лв. Цялата новина »

Фондовете на ПОД-Бъдеще АД увеличиха дела си във „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

14 април 2014 - 14:04
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ съобщи с известие до борсата, че в дружеството е получено Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 от ЗППЦК от ПФ управлявани от „ПОД-Бъдеще” АД. Цялата новина »

Настъпва лихвено и амортизационно плащане по облигациите на ФеърПлей Пропъртис

23 януари 2014 - 14:00
На 31 януари 2014г. настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3B). ISIN кодът на е мисията е BG2100002133. Купонът е 3m EURIBOR + 5.5 %. Цялата новина »

Настъпва лихвено и амортизационно плащане по облигации на ФеърПлей Пропъртис

23 октомври 2013 - 15:59
На 31 октомври 2013г. настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София. ISIN кодът на емисията е BG2100002133. Купонът е 3m EURIBOR + 5.5 %. Цялата новина »

Облигациите на ФеърПлей Пропъртис бяха допуснати до търговия

12 юли 2013 - 11:50
Съветът на директорите на БФБ взе решение вчера за допускане до търговия на облигации издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Емисията е с параметри: Цялата новина »

Приходите на ФеърПлей пропъртис намаляват със 7%

30 април 2013 - 12:10
ФеърПлей Пропъртис (FPP 6F3) приключва първо тримесечие на 2013 г. с положителен финансов резултат в размер на 93 хил. лв.   Цялата новина »

Акционерите на ФеърПлей пропъртис ще гласуват за дивиденти от 0.032 лв

02 април 2013 - 16:21
Акционерите на ФеърПлей пропъртис АДСИЦ ще гласуват по време на общото събрание на 15 май разпределянето на печалбата за 2012 под формата на дивиденти. Цялата новина »

Предстоят плащания по дълга на ФеърПлей Пропъртис

08 февруари 2013 - 10:24
На 15 февруари настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3A). ISIN кодът на емисията е BG2100030068, а купонът 6m EURIBOR + 4 %. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »